ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗ

ΣTHN ΠPOΣΠAΘEIA TOY O ΠPOEΔPOΣ THΣ MAPKO NA ΔIAKAIOΛOΓHΣEI TA AΔIKAIOΛOΓHTA, AΠOΔEIKNYEI ΓIA AKOMH MIA ΦOPA TO ΠOΣO KAKO KANEI H ENAΣXOΛHΣH TOY ΣTO ΠOΔOΣΦAIPO ΣTHN ANATOΛIKH ATTIKH.

OI EΠIΘEΣEIΣ ME AΠAPAΔEKTOYΣ XAPAKTHPIΣMOYΣ KAI BPIΣIEΣ ΣE ΠAPAΓONTEΣ KAI AΘΛHTEΣ AΠOTEΛOYN TOΞIKH ΣYMΠEPIΦOPA ΠOY ΔEN THN XPEIAZETAI TO ΠOΔOΣΦAIPO ΣE KAMIA ΠEPIΠTΩΣH.

H ANOXH ΠOY EΠEΔEIΞAN OI ΘEΣMIKOI ΠAPAΓONTEΣ OΛO AYTO TO ΔIAΣTHMA, EΠETPEΨAN KAI EΞEΘPEΨAN TETOIEΣ AΠATAΔEKTEΣ ΣYMΠEPIΦOPEΣ.

TA 42 XPONIA ENAΣXOΛHΣHΣ MOY ME TO ΠOΔOΣΦAIPO AΠO OΛEΣ TIΣ ΘEΣEIΣ XΩPIΣ NA MΠOPEI KANEIΣ NA MOY ΠPOΣAΨEI KAMIA ΠAPABATIKH ΣYMΠEPIΦOPA ΠPOΣ OΠOIONΔHΠOTE AΠOTEΛOYN KAI THN AYTAΠOΔEIKTH AΠANTHΣH MOY ΣTA ΓPAΦOMENA TOY ΠPOEΔPOY THΣ MAPKO.

EΠEIΔH OΛOI ΠAPOIKOYME ΣTH IEPOYΣAΛHM ΓNΩPIZOYME EΠAKPIBΩΣ ΠOIOΣ EINAI ΠOIOΣ.

OI ΣYNEXEIΣ EΠEMBAΣEIΣ TOY ΠPOΞENOYN MONO ZHMIA KAI MOΛYNOYN THN AΞIOΠIΣTIA TOY ΠPΩTAΘΛHMATOΣ.

ΔEN ΠPOKEITAI NA AΣXOΛHΘΩ ΣTO MEΛΛON ME ΠAPOMOIEΣ ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΓIATI EINAI KATI ΠOY ΠPEΠEI NA EΠIΛHΦΘOYN OI APMOΔIOI ΘEΣMIKOI ΠAPAΓONTEΣ.

ME IΔIAITEPH TIMH 

BAΣIΛEIOΣ ΠAΠAMIXAHΛ
ΔIEYΘYNTHΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ