ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ / ACADEMY MANAGER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / TECHNICAL DIRECTOR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / TECHNICAL STAFF

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / MEDICAL STAFF