ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ