ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / TECHNICAL DIRECTOR

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ / OPERATIONS MANAGER

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / TECHNICAL STAFF

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / MEDICAL STAFF

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ / KIT COORDINATOR