Η Κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9/9/2019 και ώρα 19.00 στο κτήμα Jockey στις Αχαρνές.

Α’ ΓΥΡΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

Β’ ΓΥΡΟΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

AO KYΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ